Flere kunder føler seg lurt inn i avtaler med Mint Media AS

Fakta om Mint Media AS

Mint Media AS (org. 915 915 337 MVA) ble stiftet i 2015. Selskapet har forretningslokaler i Krinkelkroken 1, 5014 Bergen. For driftsåret 2022 hadde de 40 725 000 NOK i driftsinntekter og et resultat før skatt på 12 205 000 NOK. Selskapet har registrert 25 ansatte i A-Registeret. Selskapet hevder på egen nettside at de har flere tusen aktive kunder Selskapet styreleder er David Philip Ghatan (F. 1988). Fra selskapets nettside fremgår det at daglig leder i Mint Media AS er Glenn Takvam (F. 1985), selv om han i brønnøysundregistrene ikke er registrert som daglig leder. Derimot kommer Øystein Fanebust (F. 1990) opp som offentlig kontaktperson. Mint Media AS sin største eier er Takvam Gruppen AS (44%), Fanebust Invest AS (27%) Knutson Group AS (24%) og 5% aksjer som selskapet eier selv. Mint Media AS publiserte selv en bloggpost 17.03.2023 at selskapet nå er en del av det Svenske byråkonsernet Äleven Mint Media har nettadresse https://mintmedia.no Mint media som har stort fokus på å selge Google Bedriftsoppføringer, har ikke selv noen Google Bedriftsoppføring. De har også fjernet mulighetene for å kunne gi "Reviews" på deres Facebook side. Mint Media er blant annet omtalt i TrustPilot hvor hele 92% av tilbakemeldingene gir 1 stjerne og er omtalt en rekke ganger hos 180.no hvor 91% gir dårligste karakter. (Oppdatert mai 2023)

Kunder føler seg lurt inn i avtaler med Mint Media

[Forfatterens meninger]

InfoDesk AS har over en lengre periode møtt på bedrifter som har et kundeforhold til Mint Media AS i Bergen, som oftest kommer vi over dette selskapet når vi skal integrere avanserte seo algoritmer inn i en nettbutikk, en app eller en nettiside, og finner ut at bedriftens Google Business oppføringer er eid -og kontrollert av Mint Media AS.

InfoDesk har ved flere andledningen forsøkt å få administratorrettighet til oppføringene for å kunne integrere Google Tjenester, som setter søkemotoroptimalisering i fokus. Mint Media derimot har i alle tilfeller tviholdt på rettighetene til oppføringen og nektet utvikler tilgang, samtidig som de har tilbudt seg at de kan gjøre endringene som de blir bedt om, åpenbart mot betaling.

I de sakene som InfoDesk har jobbet med, så har det vært snakk om en fullverdig integrering, slik at Mint Media ikke har forstått sammenhengen eller hvorfor det er nyttig for en bedrift som har en tilstedeværelse på nett at Google og Bing tjenester integreres inn for maksimalt resultat. Mint Media har stort sett hatt fokus på betalt synlighet, mens InfoDesk sine tjenester har fokus på gratis organisk trafikk. Samtidig har kunden vært uvtitende om at Mint Media har stått oppført som eier av bedriftens oppføring før de har finlest avtalen de har med Mint Media, og kunden selv har ikke hatt noen tilgang til egen oppføring.

I samtlige saker har InfoDesk klart å hente tilbake eierskapet til Google Business oppføringen ved hjelp av å kunne verifisere eierskap gjennom at Google har sendt ut et brev til bedriftens registrerte postadresse med en verifikasjonskode. Mint Media sine kunder i denne sammenhengen har gjennomgått avtalen de har med Mint Media etter dette, og forteller en veldig lik historie om at de har blitt oppringt av en selger fra Mint Media og fått presentert en historie om de må ha en avtale med Mint Media for å bli funnet på Google. I minst ett av tilfellene var det allerede opprettet en Google Business konto i den aktuelle bedriftens navn, av Mint Media. Kunden forteller InfoDesk at kunden som en følge av dette nå var synlig på Google, men om bedriften ikke inngikk en avtale med Mint Media, så ville denne ble stengt og ingen kunder ville finne bedriften på nett.

Generelt om fremgangsmåten til Mint Media

[Tekst generert av AI basert på søkeorder Mint Media AS og saksbeskrivelse. Informasjonen under er ikke kontrollert. Mint Media via sitt advokatfirma påpeker at denne delen er grove uriktige anklager. Informasjonen kommer fra publiserte og ikke-publiserte artikler over et bredt spekter hvor Mint Media sitt navn er funnet av AI, men hvor informasjonen ikke nødvendigvis treffer korrekt.]

Mint Media AS er en bedrift som tilbyr tjenester innen digital markedsføring, blant annet salg av Google Bedrift oppføringer. Men de siste årene har det dukket opp en økende bekymring blant kunder som har blitt oppringt av selgere fra Mint Media AS. Flere av disse kundene rapporterer at de føler seg lurt inn i avtaler som de egentlig ikke ønsket å inngå.

Det vanlige mønsteret i disse tilfellene er at en selger fra Mint Media AS ringer opp en bedriftseier og påstår at bedriftens Google Bedrift oppføring ikke er optimalisert, og at det vil føre til at bedriften ikke blir funnet på Google. Dersom bedriften ønsker å bli funnet av potensielle kunder på nettet, må de derfor inngå avtale med Mint Media AS om å kjøpe en oppføring. Selgeren legger ofte et sterkt press på bedriftseieren for å få avtalen i boks, og kan bruke argumenter som at tilbudet kun gjelder for den dagen eller at det kun er en begrenset mengde oppføringer igjen.

Mange av kundene som har inngått avtaler med Mint Media AS på denne måten har senere oppdaget at oppføringen deres ikke var så verdifull som de hadde blitt lovet. Enkelte har også funnet ut at de allerede hadde en oppføring på Google, selv om selgeren hadde påstått at de ikke ville bli funnet på nettet uten Mint Media AS sin hjelp.

Det er ikke uvanlig at bedrifter får tilbud om å kjøpe tjenester fra digital markedsføringsselskaper. Men det som gjør situasjonen med Mint Media AS spesielt bekymringsfull, er den aggressive og pågående salgsteknikken som brukes. Kundene føler seg presset til å inngå avtaler som de egentlig ikke ønsker, og som ikke alltid lever opp til forventningene.

Det er også verdt å nevne at Mint Media AS har mottatt en rekke klager fra forbrukere og bedrifter som har opplevd lignende situasjoner. Klagerne har blant annet rapportert om urimelige avbestillingsgebyrer og vanskeligheter med å få refundert pengene sine.

I lys av disse rapportene er det viktig for bedriftseiere å være forsiktige når de blir kontaktet av Mint Media AS eller andre selskaper som tilbyr digital markedsføringstjenester. Det kan være lurt å gjøre litt undersøkelser på egenhånd før man tar en avgjørelse, og ikke la seg presse til å inngå avtaler på stedet. Det kan også være lurt å be om referanser eller å sjekke anmeldelser fra andre kunder før man forplikter seg til å kjøpe en tjeneste.

[Tekst fra AI slutt] 

InfoDesk presiserer at en Google Business oppføring er en gratis tjeneste fra Google. Ingen andre enn bedriten selv, skal stå som eier en av Google Business oppføring. Det er derimot vanlig at bedrifter administrerer kunders oppføringer, men da som administrator og ikke eier. At en bedrift som Mint Media i enkelte tilfeller oppretter en oppføring i en annen bedrifts navn, uten denne bedriftens samtykke på forhånd, grenser til dokumentforfalskning.

 

Konkrete saker vi har bistått med

[Presentasjon og gjengivelse av kunders historier]

Ved å dykke litt dypere inn i aktuelle saker som InfoDesk AS har mottatt, så ser vi blant annet at bedriften Villa Flamingo AS har inngått en avtale med Mint Media, hvor de har signert en avtale som gir Mint Media en kontraktsfestet rett til å eie bedriftsoppføringen til Villa Flamingo AS. Avtalen lister også opp avtalevilkår som at Mnt Media har en eksplisitt rett til å forhandle og si opp avtaler for selskapet. I denne aktuelle saken handlet dette om å si opp avtalen med Mint Media sin konkurrent for å overføre avtalen til seg selv. Villa Flamingo forteller også om at selgeren som solgte dem inn i sin tid, også har forsøkt å få Villa Flamingo over til sin nye arbeidsgiver, altså at selgerene i Mint Media får ta med seg detaljer om kundende de har solgt til tidligere.

Villa Flamingo er satt opp på en avtale Mint Media kaller «Digitalpakken».

Mint Media AS

Når InfoDesk har gjeonnomgått denne, så kommer det fram at Google Business oppføringen er en stor del av denne pakken.[Villa Flamingo AS sin forklaring] Avtalen gjelder forøvrig også rådgivning, uten at Villa Flamingo har fått noen konkret rådgiving eller verdi økning av dette. Mint Media skriver selv at bedriftene som har denne pakken har tilgang til bistand til å komme seg ut av vanskelige avtaler, som nettopp avtalen med Mint Media er. Villa Flamingo i dette tilfellet, var helt ubevisst på at dette var noe som de hadde tilgang til, og først fant ut når de begynte å ettergå avtalens omfang med «liten tekst».

 Dette er den samme pakken som Mint Media har fornyet for Villa Flamingo for ett år, uten at de har noen som helst tilgang til Villa Flamingo sin oppføring, men betalt skal de ha.

Mint Media bruker ikke selv Google Bedriftsoppføringer

[Egne undersøkelser gjort av Håkon Berntsen]
Når vi søker opp selskapet Mint Media, så finner vi ingen treff på Google Business, ingen treff på Google Maps eller Bing sin tilsvarende tjeneste. Kort oppsummert har selskapet valgt å ikke benytte noen løsninger selv som tillater at kunder kan gi tilbakemeldinger.

[Basert på forklaringer fra Villa Flamingo og Håkon Berntsen sin deltakelse i saken. Mint Media bestrider hendelsesforløpet]
I Villa Flamingo Saken konkret, så ønsket Villa Flamingo bistand fra InfoDesk til å komme seg ut av avtalen med Mint Media AS. Det skulle vise seg alt annet enn enkelt. Villa Flamingo har betalt til Mint Media i 4 år, uten å vite hva de har betalt for. Tidlig i 2023 bisto InfoDesk AS Villa Flamingo AS med å hente tilbake eierskapet til deres Google Business oppføring. Til tross for dette, sendte Mint Medeia AS en ny faktura til Villa Flamingo for administrering av bedriftsoppføringen på Google (Digitalpakken), som de ikke lenger hadde tilgang til og viser til at oppsigelse må komme skriftelig senest 3 måneder før avtalen fornyes. En avtale med Mint Media vil nemlig i henhold til kontrakten fornyes automatisk hvert år på ubestemt tid, og de gir heller ingen varsel om at avtalen blir fornyet.

Villa Flamingo på sin side ønsket ikke å betale ca 8500  + MVA  for et nytt år, når Mint Media ikke lenger administrerte noen oppføringer for dem. Mint Media sendte kravet raskt over til Kreditorforeningen som inkassosak. Vi fikk oppdraget med å hjelpe denne kunden, og sendte raskt en bestridelse av kravet, slik at Villa Flamingo og Mint Media kunne enes om minnelig løsning.

InfoDesk AS foreslo til Mint Media at Villa Flamingo burde fått delkreditert kravet, ettersom Mint Media ikke lenger kan levere noen tjenester knyttet til Google Business oppføringen. Mint Media derimot tviholder på kravet og sendte det til inkasso med melding om at InfoDesk AS ikke kunne forhandle på vegne av Villa Flamingo uten å ha prokura eller fullmakt, som også forelå og var innsendt til inkasso selskapet Kreditorforeningen.

[Oppdatert: Mint Media via sitt advokatfirma hevder at InfoDesk forsøker å utpresse Mint Media AS til å slette hele kravet mot Villa Flamingo, og Mint Media hevder dette straffes etter straffelovens §330. Lovteksten her er: 
For utpressing straffes den som med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning tvinger noen til å handle slik at det medfører tap eller fare for tap for ham eller den han handler for, ved

a.annen ulovlig atferd enn den som rammes av § 327 første ledd, eller
b.utilbørlig å true med anklage eller anmeldelse for noe straffbart, eller med å sette frem en skadelig opplysning.

Straffen for utpressing er bot eller fengsel inntil 3 år. 

Videre så presses Villa Flamingo på grunn av denne artikkelen til å gi en erklæring på at de ikke vil assosieres med denne artikkelen eller InfoDesk for å unngå å havne som medskyldig] 

[Basert på epostkommunikasjon mellom InfoDesk, Kreditorforeningen og Mint Media AS]
Kreditorforeningen på sin side ignorerte bestridelsen og la på såkaldt tungt inkassosælar. I henvendelser til Kreditorforeningen så viser de til at de aldri har mottatt noen epost fra InfoDesk AS om bestridelse av krav. Her er imidlertid dokumentasjon på at dette ble sendt https://prnt.sc/7b15LuzeCft3

Først når Kreditorforeningen blir forevist at InfoDesk faktisk sitter på dokumentasjon og logger fra egen epost server, snur de og aksepterer innsigelse mottatt.

Mint Media fortsetter imidlertid å benektet at Kreditorforening har fått innsigelse på kravet.

[Forfatterens egne meninger og oppfattelser basert på epostkorrespondanser]
I Villa Flamingo saken, så er det desverre slik at Villa Flamingo ikke kommer seg ut av avtalen med Mint Media, og kreditorforeningen opprettholder kravet, slik at Villa Flamingo må betale for ett år til med Mindt Media sine «tjenester», uten at de faktisk får noen tjenester. Dette kan de lovlig gjøre da de har klart å lure Villa Flamingo til å signere en kontrakt som fjerner alle rettigheter fra Villa Flamingo. Mint Media har imidlertid skrevet i epost at de vil oppgradere Villa Flamingo helt gratis til en annonse pakke. Etter all sannsynlighet vil dette bety at Mint Media kjøper inn annonser på vegne av kunden, så dette kan neppe være noen god erstating for den delen av tjenesten de tar betalt for i ett år, uten å kunne levere noe.

[Historier fra andre kunder av Mint Media AS, hvor sakene er løst på en god måte, men legges ved for å belyse modus]
Så videre til BBM Teknikk AS. BBM Teknikk AS er et bilversked i Tønsberg. På samme måte som med Villa Flamingo, ble BBM Teknikk AS oppring av en selger som hevedet at dersom de ikke inngikk en avtale med Mint Media AS, så ville de ikke bli funnet på Google. BBM Teknikk er avhengig av at kunder kan finne dem, så de aksepterte selgerens avtale. BBM Teknikk AS er kasse kunde hos DriftSikker Kommunkasjon AS, og InfoDesk AS leies ofte inn av DriftSikker kommunikasjon AS for å gjøre programmeringsjobber ut mot kunder. Vi møtte på Mint Media i det vi på samme måte som alltid, ønsket å integrere Google tjenester inn i nettløsningen, bare for å finne ut at bedriftsoppføirngen til BBM teknikk AS var eid av Mint Media AS. Som alltid, klarte vi å manuelt overføre eierkap og utføre vår jobb.

BBM Teknilkk startet å undersøke avtalen de hadde med Mint Media, og sendte skriftelig oppsigelse. Oppsigelsen kom før fornyelse av et nytt år, men under tre måneder før fornyelse. Mint Media nektet dermed å akseptere oppsigelsen og krevde en fornyelse på ett nytt år, for en bedriftsoppføring de ikke hadde noen kontroll på lengre. BBM Teknikk AS ba InfoDesk om bistand da de fikk inkassokrav fra Kreditorforeningen. Etter en lang og omfattende dialog med Mint Media om BBM Teknikk AS, valgte de å trekke kravet, men dette gjorde de først når de forstod at det ville bli skrevet en artikkel om saken. Den gangen ble det ikke noe av en artikkel på grunn av høyt arbeidspress internt.

Det samme gjelder bedriten TypoNor AS i Hammerfest, hvor hendelsesforløpet er idenitisk med de to bedriftene i Vestfold.

Hvem er egentlig Mint Media AS?

Når vi googler navnet, så er det noen kilder av interesse:

TrustPilot er en annerkjent aktør på kundetilbakemeldinger. Her finer vi en rekke misfornøyde kunder som bygger opp om våre funn. TrustPilot

180.no Ved søk på telefonummeret til Mint Media AS, har 92% rapportert Mint Media som utrygt og beskrivelsene er oftest markert som svindel, med egne beskrivelser fra hver enkelt bruker. En av brukerne har gitt en topp karakter og en besrkivelse om at alle de andre som har gitt negative anmerkninger om selskapet er konkurrenter som bare vil spre falsk negiav omtale.

Øvrige mindre sikre kilder:

https://freak.no/forum/showthread.php?t=313228
https://www.webforumet.no/forum/threads/mint-media-feilinformerer-ved-telefonsalg.30456/
https://www.mhagcusa.org/articles/comments/report.html?commentID=3252

[Forfatterens mening basert på undersøkelsen gjort i saken] Som vår raske undersøkelse av Mint Media viser, så har dette selskapet mest av alt misfronøyde kunder som anklager selskapet for svindel. Selskapet selv jobber hardt for å sørge for at de har minst mulig angrepsflate for misfornøyde kunder, herunder at de ikke engang selv har en Google Business tilstedeværelse, Bing tilstedeværelse og har deaktivert muligheten for kundetilbakemeldinger på sin Facebook side.

Vi har presentert dette for Mint Media AS, og de svarrer i en epost at de ikke kjenner seg igjenn i dette. Som det fremgår fra flere forumer, forsøker de å true med advokat for å få fjernet negativ omtale og svarer til oss: «Dette er et forum
bestående av innhold om alt fra narkotikadiskusjoner til UFO-observasjoner, og
som dere vil se i noen av disse kommentarene er påstandene helt på jordet.»

I sakens anleding gjengis Mint Meida sitt tilsvar på epost i sin helhet her:

Hei Håkon!

Vi stiller oss veldig spørrende til denne e-posten, da påstandene som du skriver her ikke stemmer.

Det er ingen avtalebrudd i avtalen da bedriftsoppføringen på Google er bare en del av hva Digitalpakken inneholder.

Tjenesten som Villa Flamingo har via oss er en konsulenttjeneste hvor vi kan bistå med hjelp eller å gi råd innen digital markedsføring.
Vi har lang erfaringstid og kan bistå alle våre kunder med å planlegge og gjennomføre ønskede markedsaktiviteter, enten det er kampanjer i sosiale medier, katalogtjenester eller annonsering i tradisjonelle fagblad.
Vi kommer med anbefalinger ut ifra hva behovet til kunden er, og vi kan bistå med å si opp avtaler som kunder ikke lenger ønsker, samt komme med anbefalinger på hvor de bør ligge ut ifra deres behov.
Det finnes heller ingen begrensing på antall ganger de ønsker endringer, bistand eller rådgivning via oss i løpet av avtaleperioden.
I tillegg til Medierådgivningen som Villa Flamingo har via oss, så har vi driftet Villa Flamingo sin bedriftsoppføring på Google.

Villa Flamingo har en avtale som ble inngått 18.02.2020, og avtalen har fornyet seg nå inn i fjerde periode. I løpet av hele perioden har vi vært i kontakt med Maren og Marianne hos Villa Flamingo ved flere anledninger.
Vi har blant annet hjulpet de med å komme seg ut av en avtale med et annet mediebyrå, i tillegg har vi ved flere anledninger hjulpet med endringer på oppføringen samt kontaktet dem flere ganger for endringer av oppføring, samt gått gjennom behov og hvilke andre tjenester de har på nettet.
Så det du skriver i eposten faller for sin egen urimelighet da tjenesten har blitt levert som avtalt fra første stund, og både Maren og Marianne har vært tilsynelatende fornøyd med jobben vi har gjort hele veien, frem til du kom inn i bildet.

Å ta betalt iht. til en inngått avtale for tiden en bruker på enten bistå og gi råd innen digitalmarkedsføring, eller utføre arbeid på rundt oppretting og/eller administrering av en GMB profil, produsere nettside, digital annonsering ol. er tillatt og er helt vanlig ved konsulenttjenester. Antar du også tar betalt for tiden du bistår med konsulentbistanden for Villa Flamingo.

Vi har som nevnt driftet bedriftsoppføringen for Villa Flamingo siden februar 2020, frem til du gikk inn og fikk oppføringen overdratt til deg nå nylig.
At Villa Flamingo ønsker at Infodesk skal stå for endringer og bistand på bedriftsoppføringen står de naturligvis fritt frem til å gjøre, og når de velger dette er det også naturlig at vi ikke kan gjøre en jobb med profilen for dem, og levere denne delen av tjenesten.

I den sammenheng så oppgraderer vi tjenesten kostnadsfritt til å inneholde displayannonser, slik at Villa Flamingo vil få den verdien vi har lovet ut av tjenesten her via oss.

Dersom de ikke ønsker avtalen videre hos oss, så er dette en ærlig sak, men da må avtalen sies opp innenfor allerede akseptert tidsfrist som står oppgitt i våre avtalevilkår.
Avtalen som de har med oss har nylig fornyet seg inn i fjerde periode, og det eksisterer ingen grunnlag for kreditering av mottatt faktura.

Sakene du refererer til er skrevet av en aktør som driver konkurrerende virksomhet i samme bransje som oss. Vi ser veldig alvorlig på de uriktige påstandene de har kastet ut om oss. Vi har derfor selv lagt inn et utbroderende svar som tar for seg punkt for punkt av de uriktige påstandene. Det blir også linket en artikkel om Google-svindel som ble skrevet 4 år før Mint Media en gang ble stiftet – noe som bare forsterker hvor useriøst og lite kildekritisk denne forumtråden er.

Denne tråden ble først opprettet i 2017 og har siden også blitt videreført på en annet forumtråd på www.freak.no. Dette er et forum bestående av innhold om alt fra narkotikadiskusjoner til UFO-observasjoner, og som dere vil se i noen av disse kommentarene er påstandene helt på jordet.
Den tredje linken du refererer til er en kopi av hva som ble skrevet om oss på webforumet tilbake i 2017. 

Kildekritikk er viktig. I disse 3 forumtrådene blir vi anklaget for å svindle noen 4 år før vår faktiske eksistens, vi blir anklaget for å selge katalogoppføringer på gul.no og ikke minst for å samarbeide med det norske kartselskapet. Som du sikkert skjønner så er jo dette mildt sagt tragikomiske, uriktige påstander som ikke har noen som helst rot i virkeligheten.

Det er veldig viktig for oss at våre kunder og potensielt nye kunder opplever Mint Media som det seriøse selskapet vi er, og vi synes derfor at det er enormt uheldig og ubehagelig at vårt omdømme skal bli rammet av dette. Vi i Mint Media jobber beinhardt for at våre kunder skal få resultater av arbeidet vi legger ned for dem.

Ift. verneting ble det allerede ved avtaleinngåelse akseptert Bergen Tingrett som verneting. Det vil også være mulig der, som Tønsberg, å eventuelt stille med en prosessfullmektig.

Vi har og vært i kontakt med Kreditorforeningen, du var i kontakt med dem den 20 april pr telefon, hvor du ønsket sende innsigelse til dem. Du fikk så en epost av Siv fra [email protected].
De har heller ikke mottatt e-posten som du refererer til den 20.april. Det er derfor sendt betalingsoppfordring i saken.

I tillegg foreligger det heller ingen dokumentasjon fra Villa Flamingo at dere representerer dem i denne saken, som har blitt forespurt.

Dersom det skulle være noe mer spørsmål eller noe vi kan bistå med er det bare å gi en lyd 😊

Med vennlig hilsen

Mint Media AS

Telefon: 468 58 591

Epost: [email protected]

Hjemmeside: www.mintmedia.no

Har du blitt kontaktet av Mint Media?

Da vil vi gjerne høre fra deg. Send oss en mail ved å følge linken under.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>