Mint Media ordner opp etter at flere kunder har følt seg lurt inn i avtaler

Fakta om Mint Media AS

Mint Media AS (org. 915 915 337 MVA) ble stiftet i 2015. Selskapet har forretningslokaler i Krinkelkroken 1, 5014 Bergen. For driftsåret 2022 hadde de 40 725 000 NOK i driftsinntekter og et resultat før skatt på 12 205 000 NOK. Selskapet har registrert 25 ansatte i A-Registeret. Selskapet hevder på egen nettside at de har flere tusen aktive kunder

Mint Media ordner opp med kunder som føler seg lurt inn i avtaler

InfoDesk har bistått flere bedrifter som følte at de var blitt lurt inn i avtaler med Mint Media, og publisert blogg-innlegg med detaljer om dette.

Nå har Mint Media ordnet opp med disse bedriftene på en god måte, noe som InfoDesk oppfatter som god forretningskikk. Som en følge av dette, har vi valgt å redigere innlegget for å vise at dette er en forretningsskikk vi liker, og håper at Mint Media vil fortsette på denne måten fremover.

En del av problement som har ligget til grunn, og som InfoDesk fortsatt ser som en utfordring, er at Mint Media bruker telefonselgere som ofte oppfattes av kundene som pågående. Selgerene har i de sakene vi har vært involvert i, ikke kunnet nok om produktet de selger og presentert et produkt som kunden ikke har forstått eller misoppfattet.

Samtidig ser vi at Mint Media leverer gode nettsider og reelle produkter, og selv om det har tatt tid å få Mint Media til å ordne opp, så har de ordnet opp på en god måte.

Erfaringen fra denne saken er at Mint Media tar klager på alvor. Føler du deg lurt inn en avtale med Mint Media? Erfaringen er at du kommer langt ved å kontakte dem å fortelle akkurat det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>